OVER STICHTING UNMUTE US

Stichting Unmute Us is opgericht in reactie op het Corona beleid van het kabinet en een afspiegeling van de bijna voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. Na maandenlange inspanningen vanuit de evenementensector om te voldoen aan de wensen van de overheid, moest uiteindelijk worden geconcludeerd dat de intenties eenzijdig waren. Festivals en evenementen kregen keer op keer geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Bij organisatoren en bezoekers maakt teleurstelling plaats voor boosheid en onbegrip. Honderdduizenden mensen worden door een zwalkend beleid van dit kabinet letterlijk op ‘mute’ gehouden. Wij eisten dat per direct evenementen weer mogen plaatsvinden onder de voorwaarden van Testen voor Toegang, met een volledige capaciteit.

DOELSTELLING

DE STICHTING TRACHT HAAR DOEL ONDER MEER TE VERWEZENLIJKEN DOOR:

(i) Het voeren van overleg met de Nederlandse Staat over de toelaatbaarheid van (grootschalige) evenementen en festivals;

(ii) Het optreden als een stichting in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek;

(iii) Het initiëren van juridische procedures waarin vorderingen gezamenlijk of afzonderlijk worden ingesteld;

(iv) Alle andere andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUURSLEDEN

VOORZITTER

Jasper Goossen

SECRETARIS

Stijn Ceelen

PENNINGMEESTER

Arend Wortmann