KIESWIJZER – UTRECHT

Groen Links
D66
VVD
PvdA
SP
Volt
Student & Starter
Piraten Partij
PvdD
EenUtrecht
PVV

D66 heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

D66 is trots op Utrecht en stelt haar stad graag tentoon met een rijke en diverse culturele programmering. De partij juicht een ruimer (en breder) aanbod aan evenementen dan ook toe. Het is daarbij aan de bezoeker en organisator om inhoudelijk te oordelen over de invulling van zo’n evenement. D66 vindt de huidige geluidsnormen en natuurwet voldoende, maar legt de nadruk wel graag op meer duurzame initiatieven. De partij vindt ook dat er rekening moet worden gehouden met omwonenden, en zet daarom in op de ontwikkeling van een nieuwe, permanente festivallocatie zoals op het Eneco terrein.

De VVD pleit voor een groter aanbod aan evenementen en een uitbreiding van het nachtleven in Utrecht. De partij beschouwt de huidige geluidsnorm als afdoende. De VVD is van mening dat er rekening moet worden gehouden met de uitstoot van stikstof, maar niet in te restrictieve mate. De partij is daarnaast niet tegen locatieprofielen, maar vindt wel dat de huidige profielen niet voldoende ruimte bieden aan de komst van evenementen.

De VVD heeft meegewerkt aan onze enquête


Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

De PvdA heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

De PvdA wil een bruisende, maar ook leefbare stad en vraagt daarom om maatregelen die de overlast kunnen beperken. De partij pleit voor de invoering van gebiedsprofielen, zodat er per locatie kan worden gekeken naar geschikte natuur- en geluidsnormen. De PvdA denkt ook dat een goede isolatie van woningen de overlast kan verminderen. De ontwikkeling van een speciaal ingericht festivalterrein kan onderdeel zijn van de oplossing. De partij is tenslotte van mening dat het huidige aanbod aan clubs en cafés dient te worden uitgebreid, zij het wel buiten de binnenstad.

De SP ziet graag een vermindering van het aantal festivals, met name in de Utrechtse binnenstad. De partij vindt bovendien dat het geluidsniveau naar beneden dient te worden bijgesteld en dat er extra natuureisen voor evenementen moeten worden aangedragen. De SP beschouwt stadsparken niet als geschikte locaties voor grootschalige evenementen en pleit daarom vóór de ontwikkeling van een speciaal ingericht festivalterrein. De partij ziet tenslotte geen brood in coulance ten opzichte van festivalorganisatoren na de COVID-19 periode.

De SP heeft meegewerkt aan onze enquête


Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja

Student & Starter heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Student en Starter beschouwt muziekevenementen en de nachtcultuur als waardevolle aspecten van het culturele aanbod in Utrecht en streeft daarom naar een gerichte nachtvisie en kortere lijntjes tussen de nachtcultuur en de gemeente. De partij vindt het zonde dat de waarde van evenementen wordt ondergesneeuwd door de frustratie over geluid en pleit daarom bijvoorbeeld voor betere isolatie van huizen in de binnenstad. Student en Starter vindt het idee van locatieprofielen in de kern niet slecht, maar stelt dat de uitvoering nog te wensen overlaat. Zo blijft er in de huidige profielen eigenlijk geen enkele locatie over voor grootschalige evenementen. De partij is tenslotte van mening dat organisaties doorgaans welwillend zijn in het beperken van vervuiling en dat ingewikkelde duurzaamheidsprocedures daarom contraproductief werken.

De Partij voor de Dieren is trots op de kwaliteit en verscheidenheid van festivals en evenementen in Utrecht, maar benadrukt de impact van deze evenementen op de (directe) omgeving. De partij stelt niet pertinent tegen festivals in de stad te zijn, maar vindt dat de realisatie van dergelijke evenementen met het oog op dier, natuur, klimaat en omwonenden niet altijd verantwoord is. De Partij voor de Dieren ziet het liefst een speciaal ingericht festivalterrein met voldoende duurzame voorzieningen, maar vermoedt dat daar in Utrecht helaas geen ruimte voor kan worden gemaakt. De partij pleit daarom voor de introductie van locatieprofielen waarin duidelijke regels zijn opgenomen met betrekking tot geluid, natuur en klimaat.

De Partij voor de Dieren heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Nee
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Nee
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

VOLT heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Nee
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Nee
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Volt wil meer evenementen en een uitbreiding van de clubscene in Utrecht, en legt daarbij de nadruk op de introductie van nieuwe initiatieven. De partij werkt graag samen met organisatoren en burgers aan een divers cultureel aanbod waar iedereen van kan genieten. De duurzaamheid van evenementen kan aldus Volt het best worden gegarandeerd door het opnemen van duurzaamheidseisen in de vergunning. Op basis van deze eisen kan een vaste stikstofreservering worden gemaakt voor ieder evenement. Volt denkt ook dat de introductie van locatieprofielen positief zal bijdragen aan de verwachtingen van ondernemers en bewoners. De partij gelooft niet in de ontwikkeling van een speciaal festivalterrein en stelt deze grond liever ter beschikking voor de bouw van nieuwe woningen.

Kunst en cultuur brengen aldus de Piratenpartij Utrecht leven in de stad, en vormen zodoende een belangrijk onderdeel van Utrecht. De partij is groen van hart en ziet evenementen daarom het liefst uit stadsparken verdwijnen. Ze gelooft echter niet in regeldruk en repressie, dus lost dergelijke problematiek liever op in samenwerking en overleg. De Piratenpartij Utrecht ziet ook geen brood in de ontwikkeling van een speciaal festivalterrein.

De Piratenpartij heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Nee
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

EenUtrecht heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Nee
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

EenUtrecht is voor meer investering in de buurtcultuur en een grotere variëteit in het aanbod. Meer of grotere evenementen acht de partij mogelijk, maar wel onder de voorwaarde dat omwonenden er in meerheid mee kunnen instemmen. EenUtrecht vindt de huidige regels ten opzichte van geluidsoverlast in de stad te beperkt en pleit voor een vermindering van het maximaal aantal decibel. Ook weert de partij grootschalige evenementen liever uit stadsparken, en pleit ze voor een speciaal ingerichte locatie waar geluidsoverlast kan worden beperkt. De partij beargumenteert tenslotte wel dat cultuur van de mensen zelf is, niet van de overheid. De gemeente dient daarom gepaste inhoudelijke afstand te nemen van het culturele aanbod.

De PVV is tevreden met het huidige aanbod aan evenementen in Utrecht, maar ziet wel ruimte voor een uitbreiding van poppodia en het nachtleven. De huidige geluidsnormen en natuurwet zijn afdoende, maar er dient aldus de partij wel altijd rekening te worden gehouden met het eventuele overlast van festivals. De PVV vindt dat het best wat meer mag bruisen, zij het op een gezonde en ondernemende manier. De partij is tenslotte vóór bezuiniging op gesubsidieerde cultuur.

De PVV heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Uitgebreider nachtleven? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee