KIESWIJZER – AMSTERDAM

Groen Links
D66
VVD
PvdA
SP
Volt
DSA
CDA
PvdD

De houding van D66 ten opzichte van festivals en evenementen is POSITIEF

D66 heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Soms
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

D66 stelt dat festivals en het nachtleven een cruciale rol spelen in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur. De partij wil de vrijheid en de flexibiliteit met betrekking tot deze festivals dan ook graag vergroten, in de hoop zo bij te dragen aan de creativiteit. Ook stelt D66 een tijdelijke impulsregeling voor om ervoor te zorgen dat de sector sterk uit de coronacrisis komt. D66 is echter wel van mening dat grootschalige evenementen beter verspreid moeten worden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Een festival dat nu in het Westerpark of op het NDSM-terrein plaatsvindt kan dus net zo goed op een grasveld in Hoofddorp georganiseerd worden.

De VVD vindt festivals, evenementen en cultuur van levensbelang voor Amsterdam. De partij streeft dan ook naar een gevarieerd, onderscheidend en kwalitatief hoogstaand aanbod. De VVD maakt zich echter wel zorgen over de overlast waarmee dergelijke evenementen soms gepaard gaan en pleit daarom voor een goede handhaving van de bestaande regels of, waar nodig, de introductie van nieuwe richtlijnen. Belangrijke locaties in de stad zoals het Westerpark en het NDSM-terrein blijven wat de VVD betreft geschikt voor festivals en evenementen.

De houding van de VVD ten opzichte van festivals en evenementen is “POSITIEF”

De VVD heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Ja
Minder festivals? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

De houding van de PvdA ten opzichte van festivals en evenementen is “NEUTRAAL”

De PvdA heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja

De PvdA beschouwt Amsterdam als de festivalhoofdstad van Europa en is trots op haar vele mooie, unieke en eigenzinnige evenementen. Wel vindt de PvdA dat er te weinig diversiteit bestaat in het huidige aanbod. De partij maakt zich daarnaast zorgen over overlast voor omwonenden en pleit daarom voor een beperking van het huidige aantal festivals en evenementen, een betere spreiding van locaties en een vermindering van de geluidsoverlast. 

De SP is van mening dat festivals en evenementen voor een bruisende stad als Amsterdam onmisbaar zijn. Toch diende de partij in januari 2022 vier (verworpen) moties in, die ervoor zouden zorgen dat een aantal populaire muziekfestivals dit jaar al niet meer had kunnen plaatsvinden. De SP ziet evenementen het liefst uit stadsparken verdwijnen en pleit daarnaast voor een strengere geluidsnorm op industriële locaties zoals het NDSM-terrein. Het sentiment van de partij werd pijnlijk duidelijk uit de uitspraak van een SP-raadslid: “Die troep van jullie is geen cultuur, het maakt Amsterdam stuk en verdoofd alles en iedereen”

De houding van de SP ten opzichte van festivals en evenementen is “NEGATIEF”

De SP heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Festivals in de stad? Soms
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de ‘festivalisering’ van de Nederland. De partij ziet het aantal festivals en evenementen dan ook liever drastisch verminderen. Met name de evenementen in stadsparken leggen grote druk op de leefbaarheid, het schaarse groen en de dieren in de stad. De Partij voor de Dieren steunde de vier moties die gericht waren op het feitelijk verbieden van een aantal muziekfestivals in de zomer van 2022. De partij zet zich daarnaast in voor zaken als de festivalheffing en het verbod op vuurwerk bij evenementen.

 

De houding van Partij voor de Dieren ten opzichte van festivals en evenementen is “NEGATIEF”

De Partij voor de Dieren heeft ondanks meerdere verzoeken en toezeggingen NIET meegewerkt aan onze enquête

 

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Festivals in parken? Nee
Strengere regels m.b.t. natuur? Ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Ja

De houding van VOLT ten opzichte van festivals en evenementen is “POSITIEF”

VOLT heeft meegewerkt aan onze enquête

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Nee
Festivals in de stad? Ja
Festivals in parken? Ja
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Nee
Strengere regels m.b.t. natuur? Nee
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

Volt is van mening dat evenementen die een podium geven aan opkomende en lokale subculturen een investering zijn in de culturele toekomst en de eigenheid van Amsterdam. Volt vindt niet dat er een speciale evenementenlocatie moet worden ingericht buiten de stad, maar stelt wel dat er binnen de bestaande voorziening en omgeving moet worden gekeken naar plekken waar grootschalige muziekevenementen het minst ontregelend werken.

DSA is in algemene zin van mening dat er minder moet worden geïnvesteerd in grootschalige muziekevenementen en meer in de permanente nachtcultuur, met name punkpodia en andere rafelranden. DSA beschouwt stadsparken als ‘de tuin van de Amsterdammers’ en ziet deze parken dus niet als geschikte locaties voor een festival. DSA kan zich daarnaast niet vinden in de ontwikkeling van een speciaal festivalterrein, en draagt ook geen alternatieven aan.

 

De houding van DSA ten opzichte van festivals en evenementen is “NEGATIEF”

DSA heeft meegewerkt aan onze enquête

 

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja
Festivals in de stad? Nee
Festivals in parken? Nee
Speciaal toegewezen terrein buiten de stad? Ja
Strengere regels m.b.t. natuur? ja
Strengere regels m.b.t. geluid? Nee

De houding van het CDA ten opzichte van festivals en evenementen is “NEGATIEF”

Het CDA heeft ondanks meerdere verzoeken NIET meegewerkt aan onze enquête

 

Meer festivals? Nee
Minder festivals? Ja

Het CDA stemde in januari 2022 mee met de door de SP ingediende moties die een aantal belangrijke festivals in de stad zouden verbieden. De partij stelt zich in de Raad doorgaans negatief op ten opzichte van festivals en ziet het aantal grootschalige muziekevenementen dan ook liever verminderen.

 

ENQUÊTE – AMSTERDAM

Unmute Us wil festivalbezoekers een eerlijk beeld geven van de positie die de verschillende (lokale) politieke partijen innemen ten opzichte van festivals, jongerencultuur en het nachtleven. Gedurende de afgelopen weken hebben wij daarom onder politici in verschillende steden een enquête uitgezet.