UNMUTE US

Unmute Us is een afspiegeling van de bijna voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. Onze stichting verenigt de stemmen van iedereen die zich verbonden voelt met de nacht. Middels gerichte acties, demonstraties en campagnes staan wij op tegen een zwalkend kabinetsbeleid en een consequent gebrek aandacht voor de Nederlandse uitgaanscultuur. Zo kunnen we de stilte samen doorbreken.

WAT IS DE NACHT?

De nacht is meer dan de uren tussen 23:00 en 07:00, meer dan een donkere ruimte achter een bewaakte deur. De nacht is een plek voor zelfontplooiing, voor vrijheid en verbinding. Een wereld die verlost is van regels, waar kunst en cultuur de ruimte krijgen om buiten hun eigen kaders te treden. Festivals maken, ondanks het feit dat ze overdag plaatsvinden, onlosmakelijk deel uit van de nacht. De meeste festivals komen immers direct voort uit clubs, of zijn er nog altijd mee verbonden. De festival- en clubcultuur bestaan niet alleen naast elkaar, ze vullen elkaar ook aan, en geven zo samen vorm en kleur aan de nacht.

 

DE UNMUTE US STEM WIJS-WIJZER – GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Op 16 maart 2022 vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor onze uitgaanscultuur, want de gemeentepolitiek speelt een grote rol in de beleidsvorming omtrent festivals en evenementen. Helaas zijn de verschillende (lokale) partijen niet altijd transparant over de standpunten die zij innemen. Daarmee bestaat het risico dat jij onbedoeld stemt tegen de nacht.

Unmute Us wil festivalbezoekers een eerlijk beeld geven van de positie die de verschillende (lokale) politieke partijen innemen ten opzichte van festivals, jongerencultuur en het nachtleven. Gedurende de afgelopen weken hebben wij daarom onder politici in verschillende steden een enquête uitgezet. Ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit Unmute Us, heeft helaas niet iedere partij gehoor gegeven aan deze oproep. Van een aantal partijen ontving Unmute Us daarnaast antwoorden die niet (geheel) lijken te corresponderen met de daadwerkelijke beleidsvoering.

Onze bevinden zijn verwerkt in de Unmute Us Stem Wijs-Wijzer. Deze wijzer heeft als doel jou een beter beeld te geven van de politieke posities ten opzichte van de Nederlandse uitgaanscultuur, maar vooral ook om jongeren bewust te maken van het feit dat partijen niet altijd even transparant zijn over hun beleid. Daarbij is het zo dat lokale en nationale politieke standpunten nogal van elkaar kunnen verschillen. De boodschap is dus; doe onderzoek! Stem wijs!

UTRECHT DEBAT

Op 2 maart vond in TivoliVredenburg een debat plaats tussen verschillende politieke partijen. Tijdens dit debat zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over hun standpunten en inzichten op het gebied van festivals & evenementen in Utrecht. Het debat was live te volgen en is nu terug te kijken via deze website.

ACTIES

UNMUTE US

Stem jij vóór de nacht? Op 16 maart 2022 vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor onze uitgaanscultuur, want de gemeentepolitiek speelt een grote rol in de beleidsvorming omtrent festivals en evenementen. Wist jij bijvoorbeeld dat er in  diverse steden partijen zijn die het aantal muziekevenementen en uitgaansgelegenheden in hun stad liever drastisch zien verminderen? Unmute Us roept daarom op om nu stil te staan bij de feiten, zodat we straks weer samen kunnen dansen. 

UNMUTE US STRAATPROTESTEN

In de zomer van 2021 organiseerde Unmute Us tweemaal meerdere succesvolle demonstraties verspreid door heel Nederland. Daarbij gingen vele tienduizenden betogers vreedzaam de straat op om hun stem te laten horen voor de Nederlandse festivalcultuur.